Contact Us
Let's Explore The Endless Opportunities

Hong Kong Office: 

Flat C, 23/F., Success Ind. Building,

 17 Sheung Hei Street, 

San Po Kong, 

Hong Kong SAR

Contact: Jackson Choy

Email: jchoy@pmes-hk.com

China Factory:

10 Yuen Xia Road, Xia Bian,

Liao Bu, Dongguang, 

Guangdong, 

China


Malaysia Liaison Office

Kian Chiong Marketing Sdn Bhd

Lot 228, 1B, Ang Cheng Ho Road,

93100 Kuching, Sarawak, Malaysia
Contact: Mr. Albert Law

Email: albertlaw@kianchiong.com